PERANCANGAN TAHUNAN

PERANCANGAN PENDIDIKAN ISLAM TAHAP SATU

1. PENGENALAN

Perancangan ini dijalankan bagi memastikan kekuatan dan keupayaan murid menguasai kemahiran membacaan al-Quran, memahami perkara asas fardhu ain serta membaca jawi dengan betul dan berkesan.

2. OBJEKTIF
2.1 Memastikan semua murid menguasai kemahiran-kemahiran yang dipelajari dalam Tahun 1, 2 dan 3 dengan berkesan.
2.2 Memupuk dan menyuburkan minat murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam.
2.3 Murid dapat membuat latihan amali dengan betul.
2.4 Murid dapat membaca tulisan jawi dengan betul dan lancar.

3. AKTIVITI
3.1 Rancangan Jangka Pendek
3.1.1. Buku skrap Mei Guru dan murid
3.1.2 Rancangan Jangka Panjang

3.2 Rancangan Jangka Panjang
3.2.1. Menjalankan ujian lisan (hafazan) secara individu. Sepanjang tahun Guru dan murid
3.2.2. Mewujudkan sudut Pendidikan Islam di dalam kelas. Sepanjang tahun Guru dan murid
3.2.3. Pembacaan zikir munajad / yaasin / al-asma ul-husna / bacaan-bacaan dalam solat. Sepanjang tahun
( setiap jumaat ) Guru dan murid
3.2.4. Program Sivik Ramadhan Bulan Ramadhan Guru dan murid
3.2.5. Program Kem Bestari Solat (j-QAF) Empat Kali Setahun Guru dan murid

4. SASARAN
4.1 Murid Tahun 1, 2 dan 3.

5. JANGKAMASA
5.1 Sepanjang tahun

6. SUMBER KOS
6.1 PCG
6.2 Sumbangan ibu bapa

7. ANGGARAN PERBELANJAAN
7.1 RM 500.00

8. PENILAIAN
8.1 Berdasarkan latihan harian
8.2 Berdasarkan ujian bulanan
8.3 Berdasarkan peperiksaan penggal
8.4 Berdasarkan ujian amali

9. TARGET PENGUASAAN


PERANCANGAN PENDIDIKAN ISLAM TAHAP DUA
1. PENGENALAN
Perancangan ini dijalankan bagi memastikan kekuatan dan keupayaan murid-murid menguasai kemahiran pembacaan al-Quran, memahami kemahiran asas fardhu ain serta pembacaan jawi dengan betul dan lancar.

2. OBJEKTIF
2.1 Pada akhir tahun diharapkan, murid-murid dapat menguasai kemahiran yang dipelajari dengan berkesan.
2.2 Memupuk dan menyuburkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam.
2.3 Murid-murid dapat melakukan latihan amali dengan betul.
2.4 Murid-murid dapat membaca dalam tulisan jawi dengan betul dan lancar.

3. AKTIVITI
3.1 Rancangan Jangka Pendek
3.1.1. Buku skrap Mei Guru dan murid
3.1.2. Mencipta sajak bertemakan ketuhanan Ogos Guru dan murid

3.2 Rancangan Jangka Panjang
3.2.1. Menjalankan ujian lisan (hafazan) secara individu. Sepanjang tahun Guru dan murid
3.2.2. Mewujudkan sudut Pendidikan Islam di dalam kelas. Sepanjang tahun Guru dan murid
3.2.3. Pembacaan zikir munajad / yaasin / al-asma ul-husna / bacaan-bacaan dalam solat. Sepanjang tahun
( setiap jumaat ) Guru dan murid
3.2.4. Program Sivik Ramadhan Bulan Ramadhan Guru dan murid

4. SASARAN
4.1 Murid-murid Tahun 4, 5 dan 6

5. JANGKAMASA
5.1 Sepanjang tahun

6. SUMBER KOS
6.1 PCG

7. ANGGARAN PERBELANJAAN
7.1 RM 100.00

8. PENILAIAN
8.1 Berdasarkan latihan harian
8.2 Berdasarkan ujian bulanan
8.3 Berdasarkan peperiksaan penggal

9. TARGET PENGUASAAN